กองวิเคราะห์วิจัยธุรกิจ กปภ.
งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2552| งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2551| งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2550| งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2549| งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548| งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547| งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2546| งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2544


งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2552
งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2551
งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2550
งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2549
งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548
งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547
งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2546
งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2544